Stad vraagt handelaars om reclame te voeren in het Nederlands

Op 3 maart 2021, over deze onderwerpen: Integratie & inburgering, Vlaamse zaken

Het stadsbestuur vraagt aan de handelaars op het Aalsterse grondgebied om in hun reclame het Nederlands te gebruiken.

“Geregeld krijgen we opmerkingen over anderstalige reclame op ons grondgebied”, stelt schepen Karim Van Overmeire. “Wettelijk gezien is eenieder vrij om te communiceren in de taal van eigen keuze. Tegelijk zit er toch heel wat spanning tussen enerzijds het feit dat we als stadsbestuur grote inspanningen leveren om anderstaligen Nederlands te leren, terwijl reclame in andere talen de zelf-isolatie van sommige groepen versterkt. Het college heeft nu beslist om systematisch een brief te sturen naar handelszaken die anderstalige reclame voeren. Daarin vragen we om ons beleid mee te ondersteunen.”

Het Aalsterse stadsbestuur ziet de kennis en het gebruik van het Nederlands als een hefboom die mensen toegang verleent tot werk, onderwijs, cultuur en het verenigingsleven. Aalst is overigens niet de enige stad die reageert tegen anderstalige reclame. Onder meer Dilbeek, Asse, Overijse en Ternat voeren op dit vlak een gelijkaardig beleid.

“We zullen dit thema ook aankaarten in onze communicatie naar de Aalsterse handelaars. Ik laat het ook agenderen op de Adviesraad Handel en Horeca”, vult schepen Katrien Beulens aan. “Tegelijk wordt de campagne ‘Oefen hier je Nederlands’ opnieuw geactiveerd. Mensen die Nederlands leren hebben soms schroom om onze taal te gebruiken. Dat hoeft niet. Met een beetje goede wil en een paar eenvoudige tips biedt het winkelen in Aalst een goede gelegenheid om je Nederlands te oefenen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is