Sint-Jozefkerk: een stand van zaken

Op 20 december 2022, over deze onderwerpen: Erfgoed

Dit stadsbestuur heeft een groot hart voor erfgoed. Dat blijkt uit de dossiers van de Sint-Martinuskerk, Utopia, de schouwen en muur van Schotte, het belfort, onze plannen met de Pupillen… Ook voor de Sint-Jozefkerk wilden we zeker een inspanning doen.

De resultaten van recent onderzoek brachten aan het licht dat de kerk in nog veel slechtere staat is dan redelijkerwijze mocht aangenomen worden. "Een volledige restauratie op initiatief van de Stad valt buiten onze financiële mogelijkheden. Een eerste raming van de stadsdiensten komt in de buurt van 40 miljoen euro. Men mag ons niet vragen om financieel zelfmoord te plegen omwille van de nalatigheid van anderen", legt Karim Van Overmeire, schepen van Erfgoed, uit.

Op 20 december besliste de gemeenteraad met 33 stemmen tegen 4 dat de Stad op dit ogenblik het eigenaarschap van de kerk niet zal overnemen. De vier pistes die theoretisch mogelijk zijn (restauratie, behoud van de toren, volledige sloop, niets doen) worden verder becijferd en onderbouwd, zodat de gemeenteraad zo snel als mogelijk een beslissing ten gronde kan nemen.

Karim Van Overmeire: "We mogen ons daarbij niet laten leiden door buikgevoel of sentimenten voor of tegen personen, partijen of instellingen. We moeten beslissen op basis van praktische haalbaarheid, financiële gevolgen en maatschappelijke impact."

Er wordt ook een dossier voorbereid om de opheffing van de beschermingsbesluiten te vragen. De bescherming heeft immers niet geleid tot een goed onderhoud van de kerk en dreigt nu zinvolle oplossingen te verhinderen.

"Dit is een verschrikkelijk kerstcadeau. Er zijn geen toverformules, maar de Aalstenaars mogen verwachten dat hun bestuur, rekening houdend met alle elementen, de beste – of minst slechte – oplossing uitwerkt. Dank aan alle 33 collega’s in de gemeenteraad die toonden dat ze mee willen zoeken naar die oplossing", besluit schepen Van Overmeire.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is