Schepen Mia De Brouwer met pensioen

Op 20 december 2020

Beste vrienden van de N-VA


Dinsdag 15 december was mijn laatste gemeenteraad. Voor
alle lof die mij aan het begin van de raad werd toegezwaaid
door partijgenoten en door de fractieleiders, ben ik dankbaar.
Voor mij hoefde dit niet allemaal gezegd te worden, maar ik
moet toegeven dat het deugd doet je gewaardeerd te weten.
Het was mijn voorrecht om de afgelopen acht jaar als schepen
in het belang van onze stad en haar inwoners te mogen
werken. Ik kijk er met een gevoel van trots, tevredenheid en
dankbaarheid op terug.


Ik wil in deze nieuwsbrief ook mijn dank tot uitdrukking
brengen ten opzichte van mijn collega’s in het CBS en in onze
fractie, voor de geboden kansen en voor de samenwerking.
Samen hebben we de afgelopen jaren menige steen verlegd
om de beloofde verandering gestalte te geven. Niemand kan ontkennen dat het aanschijn van
onze stad grondig is veranderd. Maar het werk is nog niet af.


Officieel draag ik bij de jaarwisseling mijn bevoegdheden over aan Caroline De Meerleer. Ik ben
ervan overtuigd dat die bij haar, met haar werklust en enthousiasme, in goede handen zijn. Zij
zal de komende jaren haar energie en geestdrift ten dienste stellen van Aalst, op haar eigen
manier en met haar eigen insteken en accenten. En zo hoort het ook.


Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om ook alle leden en sympathisanten te bedanken
voor hun bijdrage aan ons succes en ik wens iedereen prettige feestdagen en een gezond en
voorspoedig 2021.


Mia De Brouwer

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is