Rechteroever krijgt eigen politiepost

Op 8 november 2013

Er was al een tijdje sprake van, maar het plan krijgt stilaan vorm. Vanaf januari hoopt de stad de politiepost te openen in het gebouw waar nu de Werkwinkel en het Meldpunt voor Discriminatie gehuisvest zijn. Of die diensten verhuizen, moet nog worden besproken. Met het initiatief wil de stad de leefbaarheid van deze wijk verhogen en een meer optimale commerciële ruimte mogelijk maken. "Of men nu links of rechts van de Dender woont, iedereen die in Aalst vertoeft moet dat veilig en vrij kunnen doen", zegt de burgemeester Christoph D'Haese (N-VA).

5.800 bewoners

De Rechteroever telt 5.800 bewoners, ongeveer evenveel als een deelgemeente van Aalst dus. "Toch is het niet de bedoeling dat we de Rechteroever behandelen als een deelgemeente. We moeten linker- en rechteroever zich gelijkwaardig laten voelen. Het mag ook gezegd zijn: op geen enkel gebied wordt er zo ingezet als op deze wijk. Het Prikkelproject en nu deze politiepost zijn daar voorbeelden van", zegt de burgemeester.

Nulmeting

"Ondertussen werd al een nulmeting uitgevoerd van de jaren 2009, 2010 en 2011 waarbij een analyse zal worden gemaakt van het aantal bewoners, aantal meldingen, aantal interventies en aantal pv's. Hieruit blijkt dat de buurt hoger scoort dan andere buurten. Er wordt nu een actualisatie gemaakt van de cijfers tot oktober 2013. Op basis hiervan kunnen dan beslissingen worden genomen." Burgemeester D'Haese wil in deze wijk kort op de bal kunnen spelen en stelt dat het verhogen van de veiligheid en bestrijden van onveiligheid voor hem een absolute prioriteit is. "Meer blauw op straat wordt op deze manier echt geconcretiseerd in een buurt die vaak als problematisch onveilig wordt ervaren. In een tweede fase zullen later in 2014 ook nog drie wijkinspecteurs van het team Buitenkern Rechteroever de politiepost bemannen", aldus Christoph D'Haese. Bij de opstart zal het kantoor iedere dag open zijn en ook één avond per week.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is