Naar kwart minder stadspersoneel?

Op 24 juli 2019, over deze onderwerpen: Financiën

Het Laatste Nieuws/Denderstreek,

Doet de stad Aalst het straks met een kwart minder personeel? Die ongerustheid leeft bij de ambtenaren, nu het stadsbestuur het financieel meerjarenplan voor de periode 2020-2025 onderhandelt. Sneuvelen softe departementen als jeugd, cultuur, erfgoed, onderwijs, of sport? "De stad moet zich volop toeleggen op de kerntaken", zegt schepen van financiën Matthias De Ridder (N-VA).

Telkens er een financieel meerjarenplan moet worden opgesteld, om de zes jaar bij het begin van de legislatuur, roept de schepen van financiën op tot een kerntakendebat. Bij de nieuwe schepen van financiën Matthias De Ridder, als kleine zelfstandige gewend om op de centen te letten en aanhanger van een slanke overheid, lijkt het menens.

Moet de stad speelpleinwerking aanbieden? Een fuifzaal uitbaten? Moet ze sporthallen en een zwembad openhouden? Die steun aan verenigingen die zich inzetten voor het Zuiden, is dat nodig? Subsidies voor cultuurverenigingen, zijn die nodig? En stedelijk onderwijs, moet dat? Voorstanders van een slanke overheid vinden het bij wijze van spreken al genoeg dat de stad straten en pleinen onderhoudt.

250 mensen

Schepen van financiën De Ridder (N-VA) stuurde onlangs een vertrouwelijke nota naar het schepencollege met een premature versie van hoe de meerjarenplanning er zou kunnen uitzien. Sindsdien is er grote ongerustheid onder ambtenaren. "Er staat niet letterlijk in dat hij af wil van een vierde van het personeel (250 personeelsleden, red.) maar het kan wel dat tot gevolg hebben. Als er geen geld meer is voor cultuur, sport, jeugd, dan is er ook geen geld om die personeelsleden te betalen", is te horen binnen de ambtenarij.

Schepen van financiën Matthias De Ridder (N-VA) zegt in alle rust verder te werken aan een financieel meerjarenplan voor de periode 2020-2025, dat ten laatste in december voorgelegd wordt aan de voltallige gemeenteraad. "Het bevat alle geplande inkomsten en uitgaven voor de komende jaren."

"Het is " nog te vroeg om " iets te zeggen over de inhoud van het meerjarenplan", zegt De Ridder. "De stad wil de ambities van het bestuursakkoord 'Vooruit met Aalst' vertalen in financiële plannen. Inzake investeringen wil het verder gaan op het elan van de vorige legislatuur. Om de stadsfinanciën gezond te houden, moeten de werkings- en personeelskosten onder controle blijven. De stad zal zo efficiënt mogelijk moeten werken en zich toeleggen op de kerntaken", zegt De Ridder daarover. "Wat mij betreft moet de stad niet doen wat in de privé al aangeboden wordt."

aalsterse ambtenaren & RUTGER LIEVENS ■

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is