Carnavalsstoet eindigt op Statieplein

Op 19 december 2012

Ook tijdens de laatste gemeenteraad van deze legislatuur werden de tegenstellingen binnen het stadsbestuur tussen sp.a en Open Vld enerzijds en CD&V anderzijds nog maar eens duidelijk. In schoonheid afsluiten zat er niet in, want opnieuw besliste een wisselmeerderheid binnen de gemeenteraad over een belangrijk dossier. 24 raadsleden van sp.a, Open Vld en N-VA kozen ervoor om de carnavalsstoet te laten eindigen op het Statieplein. Vijf gemeenteraadsleden kozen voor het alternatieve parcours dat Ilse Uyttersprot in extremis voorstelde, met een start aan het Statieplein en een einde op de Grote Markt. Ilse Uyttersprot zei dat ze voor haar voorstel informeel een akkoord had met De Lijn. Die zou het busstation vrij maken en ter hoogte van het Bauwensplein de bussen laten stoppen. Ze wees erop dat de carnavalsgroepen en horeca vragende partij waren. "Ook voor de foorreizigers aan het Esplanadeplein is het beter dat we starten aan het Statieplein, om zo via Esplanadestraat, Esplanadeplein het parcours verder te zetten. De horeca aan de Molenstraat is eveneens vragende partij. De Lijn is akkoord om de drie stoeten over het busstation te laten gaan", klonk het bij Uyttersprot. Dat zou betekenen dat de Voil Jeanettenstoet nog altijd door de Molenstraat zou kunnen gaan.

Administratieve molen

Enkele gemeenteraadsleden zoals Philippe Kiekens van Open Vld opperden dat het misschien het veiligste was om de stoet helemaal niet over het Statieplein te laten gaan. Het plan werd alleszins van tafel geveegd door het merendeel van de andere politici. "We moeten nu kiezen tussen een plan dat de procedure heeft doorlopen en eindigt op het Statieplein, of een plan dat hier nu in extremis aan de raad wordt voorgesteld zonder deftige voorbereiding", klonk het bij N-VA. Christoph D'Haese wees erop dat het parcours vervat zit in het Bijzonder Nood- en Interventieplan, dat nog moet goedgekeurd worden door de gouverneur. "Een nieuw parcours zou de hele administratieve molen van voor af aan in gang zetten", aldus D'Haese. Hij wees er ook op dat burgemeester Uyttersprot in Denderend Aalst op 42.000 exemplaren al haar voorstel van parcours liet communiceren alsof het al beslist was dat haar voorstel het zou halen.

Veiligheid

Na de tussenkomst van politiekorpschef Denis Bergmans bleef er nog weinig over van het voorstel van Uyttersprot. "Het is belangrijk voor de veiligheid de stoet niet te laten kruisen, wat de stoet wel zou doen als je hem zou laten beginnen en eindigen aan de Sint-Annabrug om te beginnen via het Statieplein. De ring rond Aalst moet maximaal vrijgehouden worden om bij rampen de hulpdiensten vlot het centrum in te laten. Dat is niet het geval als de ontbinding van de stoet via de Zeebergbrug verloopt", zei Bergmans, die de raad aanraadde om tegen het voorstel van Uyttersprot te stemmen. Wat ook gebeurde.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is