Aalsterse college kan aan de slag

Op 22 december 2012

Christoph D'Haese (N-VA), burgemeester. Bevoegd voor: Politie, Brandweer, Algemene coördinatie en administratie, Financiën, Stadspromotie, Geïntegreerd Drugsbeleid, Juridische zaken, Informatica, Communicatie,

Ilse Uyttersprot (CD&V), eerste schepen: Sport, Cultuur, Evenementen, Vrije Tijd en Facility

Karim Van Overmeire (N-VA), tweede schepen: Onderwijs, Bibliotheek, Europese en Internationale samenwerking, Erfgoed, Vreemdelingenzaken, Inburgering en Vlaams karakter

Ann Van de Steen (SP.A), derde schepen: Openbare Werken, Stadsvernieuwing, Energie, Patrimonium

Mia De Brouwer (N-VA), vierde schepen: Toerisme, Burgerlijke Stand en Bevolking, Senioren

Iwein De Koninck (CD&V), vijfde schepen: Leefmilieu, Jeugd, Gezin & Kinderopvang en Kerkfabrieken

Dylan Casaer (SP.A), zesde schepen: Personeel, Mobiliteit, Welzijn

Caroline Verdoodt (N-VA), zevende schepen: Ruimtelijke Ordening inclusief Planning, Gebiedsgerichte werking

Paul Stockman (CD&V), achtste schepen : Lokale Economie & Foren, Landbouw en Sociale Economie.

Sarah Smeyers (N-VA), schepen van rechtswege en OCMW-voorzitter: Sociale Zaken en Wonen. Sarah Semeyers krijgt er deze bevoegdheden bij vanaf 8 januari.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is