'Aalst moet moderne en leefbare stad worden'

Op 29 december 2012

Het bestuursakkoord werd voorgesteld door burgemeester Christoph D'Haese en schepenen Karim Van Overmeire (N-VA), Ann Van de Steen (SP.A) en Ilse Uyttersprot (CD&V). 'Deze meerderheid legt de lat hoog, het is onze ambitie om de stad een heuse gedaanteverwisseling te laten ondergaan, van het somber en grauw industrieel bolwerk tot een moderne en leefbare stad', aldus D'Haese.

Belangrijkste belofte is dat de belastingen niet stijgen en dat er bespaard wordt op de personeelsuitgaven. 'Het bestuur wil die uitgaven jaarlijks met 1 procent laten dalen. Dat kan door het niet vervangen van een deel van het personeel, maar we blijven ervoor zorgen dat er kwalitatief kan gewerkt worden', aldus Ann Van de Steen. Zij beloofde ook snel een Nieuw Administratief Centrum en een dienstencharter.

Ilse Uyttersprot gaf meer uitleg bij de bevoegdheden die haar partij kreeg. 'Cultuur en sport moeten bereikbaar zijn voor iedereen, de Uitpas moet verder worden gepromoot, we willen ook de bestaande sportinfrastructuur behouden en indien mogelijk nieuwe realiseren. We gaan zelf geen jeugdherberg bouwen, maar wel inspelen op de mogelijkheden zoals Schotte, Pupillen en de voormalige rijkswachtkazerne'.

Karim Van Overmeire bevestigde de inspanningen die zullen geleverd worden in verband met inburgering. 'Taalbubbels, Babbelonië en dergelijke projecten worden verder gezet en versterkt. We willen resultaatgericht werken. We zullen ook de noodzakelijke maatregelen nemen met het oog op de kwaliteitsverbetering en herwaardering van rechteroever maar ook aandacht hebben voor Watertoren, Astridpark en Volksplein.' De schepen van Onderwijs belooft dat Aalst stedelijk onderwijs zal blijven inrichten.

Nieuw is de Europese piste. 'We liggen op 26 kilometer van Brussel waar ambassades maar ook zetels van Europese instellingen gevestigd zijn. We moeten een netwerk uitbouwen in diplomatieke, Europese en internationale kringen. Dat kan voor onze stad op korte termijn positieve gevolgen hebben'.

Burgemeester D'Haese, die ook bevoegd is voor veiligheid, bevestigde de snelle invoering van de Gemeentelijke Administratieve Sancties. 'We gaan die concentreren op specifieke problemen zoals wildplassen, vandalisme, overlast rond nachtwinkels, zwerfvuil, huisvuil, wildplakken en lawaai. De Gas-ambtenaar zal volstrekt onafhankelijk werken', aldus D'Haese.

Ook drugs, mobiliteit, parkeerproblemen, leegstand en verkeersveiligheid staan in het bestuursakkoord. 'We moeten nu eens zoeken naar wat ons verbindt en niet naar wat ons scheidt', aldus nog Christoph D'Haese.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is